gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Līguma priekšmets:

Par reģionālo semināru cikla nodrošināšanu par ģimenes asistenta pakalpojuma nozīmi sociālā darba procesā

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LRLM2018/28-3-02/32

Publicēts IUB/ LM mājaslapā:
31.10.2018.

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2018.gada 12. novembrim plkst.16:00

Papildus informācija:

Nolikums word.gif - 648 B

Atbildes uz jautājumiem pdf.gif - 641 B

Lēmums word.gif - 648 B

Līgums word.gif - 648 B