gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Līguma priekšmets:

''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2019. gadā'' 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LRLM2018/28-3-03/38ESF

Publicēts IUB/ LM mājaslapā:

19.12.2018

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2019.gada 28. janvāra plkst.16:00

Papildus informācija:

Nolikums (konsolidētais) 

Nolikums 

Nolikuma pielikums 

Atbildes uz jautājumiem pdf.gif - 641 B

Grozījumi Nolikumā