gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

SIA “KK Original Design”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KK Original Design” ir 2018. gada februārī dibināts uzņēmums, ko veido divi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolventi Valters Krētainis un Ģirts Toms Klampis. Uzņēmums izstrādā pārvietošanās palīgierīci bērniem, kuri cieš no cerebrālās triekas “Soli pa solim”, ļaujot bērniem uzlabot savu fizisko un garīgo stāvokli, kā arī padara pilnvērtīgāku un komfortablāku bērnu ģimenes locekļu ikdienu. Ik gadu Latvijā tiek reģistrēti vidēji 40 bērni, kuriem noteikta diagnoze – cerebrālā trieka.

Sociālais mērķis: Izstrādāt un realizēt palīgierīces cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Sabiedrība gūto peļņu plāno re-investēt Sabiedrības turpmākajā darbībā.

Uzņēmuma darbības adrese: "Bemberi", Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

Uzņēmuma komentārs: Tā kā Latvijā sociālā uzņēmējdarbība ir kas jauns, ir grūti novilkt robežas starp sociālo uzņēmējdarbību un tradicionālo uzņēmējdarbību - abu organizāciju mērķis ir gūt peļņu turpmākai pastāvēšanai un attīstībai. Sociālam uzņēmumam, manuprāt, ir augstāka pievienota vērtība nekā tradicionālam uzņēmumam, jo šādi uzņēmumi papildus risina sabiedrībai svarīgu problēmu. Sociālā uzņēmējdarbība lieliski pierāda to, ka ir iespējams palīdzēt cilvēkiem, kā arī veidot biznesu.
Ģirts Toms Klampis
SIA "KK Original Design" līdzdibinātājs

      

Projekta finansējums (Altum grants): 20 000,00 EUR 
(investīcijām, atlīdzībām, apmācībām un konsultācijām)

Projekta īstenošanas periods: 1.08.2018. - 31.01.2019.