gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra regula 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75

2019.gada 16.janvārī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75 (turpmāk – Regula). Ar Regulu tiek pārskatīta Padomes 1975.gada 26.jūnija regula Nr.1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) (turpmāk – Aģentūra) izveidi.

Regulā noteikts, ka Aģentūras mērķis ir sniegt atbalstu Eiropas Komisijai, citām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institūcijām, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem ar mērķi izveidot un īstenot rīcībpolitikas attiecībā uz dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, izstrādāt nodarbinātības politikas risinājumus un veicināt dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Tāpēc Aģentūra izplata zināšanas, sniedz datus un pakalpojumus rīcībpolitikas izstrādei, tostarp uz pētījumiem balstītus secinājumus, un veicina zināšanu apmaiņu starp ES un valstu iestādēm.

Savukārt Aģentūras uzdevumi ir:

  • analizēt politiku, institucionālo ietvaru un prakses attīstību un sniegt analīzi valstu griezumā;
  • analizēt dzīves un darba apstākļu tendences un darba tirgu dinamiku;
  • analizēt darba tiesisko attiecību attīstību, īpaši sociālo dialogu ES līmenī un dalībvalstīs;
  • veikt izpēti attiecībā uz sociālekonomisko situāciju un saistītiem politikas jautājumiem u.c.

Aģentūras administratīvā un pārvaldības struktūra sastāv no:

  • Valdes, kuras sastāvā no katras dalībvalsts ir viens pārstāvis no valdības, viens no darba devēju organizācijas un viens arodbiedrību pārstāvis, trīs Komisijas pārstāvji, kā arī viens neatkarīgs eksperts, kuru iecēlis Eiropas Parlaments (katram pārstāvis ir iespējams nominēt arī aizvietotāju);
  • Izpildkomitejas un
  • Izpilddirektora.

Vienlaikus Valde var izveidot padomdevējkomitjas konkrētu rīcībpolitikas prioritāšu jomās.

Aģentūra atrodas Dublinā, Īrijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra regula 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75

 

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta  direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.:6701570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

 

Regula