gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Labklājības ministrija 31. oktobrī, 7. novembrī un 14. novembrī organizē seminārus par aktualitātēm ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbā.  
Uz semināriem aicināti valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu vadītāji un sociālie darbinieki.

Semināros tiks sniegta informācija par aktualitātēm normatīvo aktu regulējumā, kā arī Tiesībsarga biroja speciālists sniegs informāciju par aprūpes institūciju vizīšu laikā veiktajiem novērojumiem, savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālists par ārpusģimenes aprūpes iestādēs pārbaudēs konstatēto.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu vadītāji un speciālisti dalīsies pieredzē par institūcijas darba plānošanu un izpildes uzraudzību, par klientu aprūpes nodrošināšanas dokumentēšanu. Semināros tiks pieaicināti lektori, kuri dalīsies pieredzē par pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot bērnu un pilngadīgu personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijās.

Semināri notiks Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Ezerkrasti”, Berģu ielā 142, Rīgā, aktu zālē.