gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Kā jau ziņots iepriekš, līdz gada beigām plānots beigt Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību. Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot klientu un darbinieku drošības jautājumus, telpu atbilstību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamās investīcijas kontrolējošo iestāžu norādīto trūkumu novēršanai. Tas saskan arī valsts noteikto prioritāti – virzību uz to, lai cilvēki pēc iespējas dzīvotu sabiedrībā, nevis institūcijās.

VSAC “Latgale” priekšlikums par filiāles “Lubāna” darbības izbeigšanu ir balstīts uz racionāliem apsvērumiem, kā prioritāti izvirzot klientu drošību. Lai to nodrošinātu, būtu nepieciešams veikt neatliekamus ieguldījumus 361 tūkstoša eiro apmērā infrastruktūras sakārtošanai. Šī summa nepieciešama ugunsdrošības un elektrodrošības sakārtošanai, centralizētas apkures sistēmas ierīkošanai, ūdens apgādes sistēmas sakārtošanai (jauna dziļurbuma izveide un atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanai),  vides pieejamības, kā arī ēku ilgtspējas nodrošināšanai.

Neskatoties uz to, ka ēkas uzturēšanā, tai skaitā apkures krāšņu remontdarbu veikšanā, ikgadēji ir veikti ieguldījumi, būtiskas investīcijas filiāles “Lubāna” dzīvojamā ēkā nav ieguldītas. Tas nebūtu praktiski no lietderības aspektiem, ņemot vērā ēkas ekspluatācijā nodošanas gadu (1892. gads) un tās ekspluatācijas iespējas ilgtermiņā, ņemot vērā LM prioritāti sociālās aprūpes jomā – deinstitucionalizāciju un vietu skaitu samazināšanu institucionālajā aprūpē.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Saprotu, ka jebkuras sociālā centra filiāles slēgšana nav viegls lēmums – tas ir pārmaiņas sociālā centra iemītniekiem, kas nav vienkāršas, īpaši tad, ja viņiem ir kādi garīga rakstura traucējumi. Tomēr neapšaubāmi viņi ir pelnījuši drošas un patīkamas mājas. Turklāt vairāk nekā puse filiāles “Lubāna” klientu varētu dzīvot sabiedrībā, piemēram, grupu dzīvokļos, nevis slēgta tipa centros. Ja saglabājas pašreizējais stāvoklis, tad mēs, visticamāk, noslēdzam iespēju šiem cilvēkiem dzīvot sabiedrībā.”

Lubānas novada pašvaldības vadītājs tika informēts par iespēju attīstīt papildu pakalpojumus, piemēram, veidot grupu māju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, izmantojot ERAF līdzekļu piesaistes iespējas. Filiālē “Lubāna” vairāk nekā puse iemītnieku (no 32 klientiem 19) potenciāli varētu uzsākt sagatavošanos patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Taču Lubānas pašvaldības vadītājs noraidīja iespēju, ka  pašvaldība varētu iesaistīties grupu mājas izveidē, kurā varētu būt darbs arī vairākiem līdzšinējiem filiāles “Lubāna” darbiniekiem. 

Pašlaik filiālē “Lubāna”  pakalpojumu saņem 32 klienti un pakalpojumu sniegšanā ir iesaistīti 29 darbinieki.

Papildu informācijai: Deinstitucionalizācija (DI) ir viena no Labklājības ministrijas prioritātēm. DI ir iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c.. Tādējādi tiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. 

Tam ir jānovērš situāciju, ka šādiem cilvēkam ir jāpārceļas vai jāturpina dzīvot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā. Iespēja dzīvot, kur un ar ko kopā vēlas, piedalīties sabiedrības dzīvē un pieņemt lēmumus par savu dzīvi, ir lietas, kuras lielākā daļa cilvēku uzskata ar pašsaprotamām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti šādas iespējas nereti ir ierobežotas, un tieši to nodrošināšanu paredz DI un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktās tiesības uz neatkarīgu dzīvi.