gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Grozījumi pensiju likumā 

Aktuālākās izmaiņas 2008.gadā:

Paaugstināta pensijas robeža, kas nosaka iespēju 2008.gadā straujāk indeksēt pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 150 latus

No 1.jūnija

Paaugstināts piemaksas apmērs pie vecuma pensijas - par stāžu līdz 1996.gadam. Tas palielināts  par 21 santīmu (kopā - 40 santīmu par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996.gadam).

Noteikta piemaksa arī pie tām vecuma pensijām, kuru apmērs ir no 135 līdz 225 latiem.

Atcelts stāža ierobežojums piemaksas pie vecuma pensijas piešķiršanai par stāža gadiem, kas uzkrāti līdz 1996.gadam. Tātad piemaksu saņem neatkarīgi no stāža visi pensionāri, kuriem vecuma pensija nepārsniedz 225 latus.

No 1.jūlija

Noteiktas tiesības politiski represētajām personām, kuru stāžs nav mazāks par 30 gadiem, pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms pensiju likumā noteiktā vecuma sasniegšanas.

Pagarināta līdz 2011.gada 31.decembrim iespēja doties pensijā priekšlaicīgi  (2 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma - 62 gadiem -, ja stāžs ir 30 un vairāk gadu).

Valdības noteiktās un plānotās izmaiņas ar 2009.gadu

Tiks noteikta piemaksa arī pie invaliditātes pensijas. Piemaksa tiks paaugstināta vismaz līdz 70 santīmiem. Piemaksu pie pensijas saņems neatkarīgi no pensijas apmēra.

Tiks indeksētas visas pensijas neatkarīgi no pensijas  apmēra, tātad arī tās, kas ir lielākas par 225 latiem.

Plānots strādājošiem pensionāriem noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu - neapliekamo minimumu noteikt tādu pašu kā visiem strādājošajiem.

Plānots no 2009.gada 1.janvāra paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru no 45 latiem līdz 60 latiem vispārējā gadījumā un no 50 latiem līdz 75 latiem - invalīdiem kopš bērnības. Tā rezultātā paaugstināsies arī valsts pensiju garantētie minimālie pensiju apmēri.