gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Apvienotās Karalistes izstāšanās (Brexit vai Breksits) ietekme uz sociālo jomu

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK vēstuli par līguma par Eiropas Savienību 50. panta „iedarbināšanu”, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta divu gadu laika atskaite un sarunas par Breksita procesu un noteikumiem. 

Ja vien AK nelūgs termiņa pagarinājumu un atlikušās ES 27 dalībvalstis to vienbalsīgi Eiropadomē neatbalstīs, 2019. gada 30. martā plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (30. marta plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) AK kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES.

Breksita (Brexit) process un tā sekas nākotnē iedalāmas divos pamata posmos:
1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

Plašāka informācija parBreksita (Brexit) pieejama Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

Būtiski apzināties, ka neatkarīgi no sarunu iznākuma paredzamas izmaiņas ES atlikušo 27 dalībvalstu un AK attiecībās, tādēļ ir svarīgi sagatavoties pārmaiņām. 

Ja AK izstājas no ES bez vienošanās, svarīgi novērst „tiesisko vakuumu” un aizsargāt personu sociālās drošības tiesības, kas iegūtas līdz 2019. gada 29. martam Latvijā vai AK.

Lai nodrošinātu Latvijas valstspiederīgajiem un Lielbritānijas pilsoņiem pienākošās sociālās garantijas, Saeimā pieņemts jauns likums, kas paredz nodrošināt tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības.

Savukārt Eiropas Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai "Par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības".

LATVIJAS VALSTSPIEDERĪGAJIEM, KURI DZĪVOJUŠI UN BIJUŠI SOCIĀLI APDROŠINĀTI AK
Izstrādāts detalizēts regulējums par pensiju, atlīdzību un pabalstu nodrošināšanu minētajām personām no 2019. gada 30. marta. 
Izvēlētā pieeja paredz pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim, izņemot attiecībā uz pensijām, kuru izmaksa un piešķiršana par apdrošināšanas stāžu līdz 2019. gada 29. martam nav ierobežota laikā.

Paredzēts, ka:

  • tiek ņemts vērā apdrošināšanas stāžs AK līdz 2019. gada 29. martam, nosakot tiesības uz Latvijas pensiju;
  • turpinās Latvijas piešķirto pensiju un atlīdzību eksports uz AK;
  • būs atviegloti nosacījumi Latvijas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai tiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem un viņu ģimenēm, kuri pārceļas no AK uz dzīvi Latvijā pēc 2019. gada 29. marta. 

SOCIĀLĀS TIESĪBAS AK PILSOŅIEM, KURI DZĪVOJUŠI LATVIJĀ LĪDZ 2019. GADA 29. MARTAM UN PĒC 2019. GADA 29. MARTA TURPINA DZĪVOT LATVIJĀ
Minētajiem AK pilsoņiem pārejas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim saglabāsies līdzšinējās tiesības sociālajā jomā (tiesības uz invaliditātes ekspertīzi, tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī sniegtu atbalstu bezdarba gadījumā).