gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Bezdarbnieka pienākumi 

Bezdarbniekam ir pienākums:
 
  • patstāvīgi un ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) palīdzību aktīvi meklēt darbu;
  • pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas, nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;
  • individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
  • ierasties NVA 3 darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;
  • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;
  • ziņot NVA 1 darba dienas laikā laikā, ja:
  • ziņot NVA 3 nedēļu laikā no saslimšanas sākuma par slimošanas laiku (pārejošu darbnespēju), ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām.
 
Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu aktīva darba meklēšana ir cilvēka mērķtiecīgas darbības, lai atrastu algotu darbu - piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, citas darbības, ar mērķi atrast darbu.
 
Papildu informāciju par bezdarbnieka pienākumiem Jūs varat iegūt, ielūkojoties Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kā arī NVA mājas lapā un NVA filiālēs.