gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Atbalsta personas pakalpojums

 

Jau divus gadus tiek pētīts,

vai ir vajadzīgs atbalsta personas pakalpojums.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir

nodrošināt cilvēka ar garīgiem traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu.

Ir jānovērš cilvēku ar garīgiem traucējumiem rīcībspējas ierobežošana.

Atbalsta persona nodrošina atbalstīto lemtspēju.

Atbalsta persona palīdz cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.

Šī persona palīdz cilvēkam pieņemt lēmumus.

Pastāsta cilvēkam par viņa tiesībām.

Rūpējas, lai cilvēka ar garīgiem traucējumiem lēmumi tiek ņemti vērā.

Tas ļauj cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem paust savu viedokli.

Palīdz aizsargāt viņa intereses.

Atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts:

1.    tiesību un interešu aizstāvības jomā;

2.    finanšu jomā;

3.    ikdienas dzīvē;    

4.    veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabinetam);

5.    sociālās aprūpes jomā;

6.         atbalsta loka veidošanā.