gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

 

Projektos bērni ar funkcionāliem traucējumiem,

kuriem ir invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē,

saņems šādus sociālos pakalpojumus:

  • dienas aprūpes centra pakalpojumu,
  • īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumu,
  • aprūpe mājās pakalpojumu,
  • dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, aizbildņiem) vai audžuģimenēm,

arī nodrošinās dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Pakalpojumus sniegs biedrības un nodibinājumi (nevalstiskās organizācijas).

Viens bērns vai viņa likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis) vai audžuģimene

pakalpojumus varēs saņemt ne ilgāk kā 12 mēnešus (vienu gadu). 

 

Nevalstiskās organizācijas varēs saņemt

atbalstu speciālistu apmācībai un zināšanu un prasmju pilnveidošanai

kā arī atbalstu, lai nopirktu dažādas lietas,

piemēram, mēbeles, datorus u.c.

 

Projektus īstenos no 2019. gada sākuma līdz 2023. gada beigām,

rīkojot vairākas projektu iesniegumu atlases.