gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija

nodarbinātībā un sabiedrībā” Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

 

Projektā noskaidroja 5 visvairāk pieprasītās profesijas,

kurās var strādāt cilvēki ar smagu invaliditāti.

Tāpat noskaidroja 35 vienkāršus darbus (prasmes),

kurus var darīt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Cilvēki ar smagu invaliditāti var mācīties

lietveža, florista, dārzkopja,

noliktavas darbinieka un galdnieka palīga profesijās.

 

Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

var iemācīties prasmes, lai darītu vienkāršus darbus,

piemēram, kārtotu ziedus, kopētu dokumentus,

stādītu dārzeņus un kokus, krautu preces, grebtu koku u.c.

 

Projektā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

un cilvēkiem ar invaliditāti vispirms

novērtē profesionālo piemērotību.

Tas nozīmē - noskaidro,

kādu profesiju vai prasmes cilvēkam ir labāk apgūt vai iemācīties.

Noskaidro, vai viņš var strādāt profesijā,

ko ir izvēlējies un vai cilvēkam tā ir piemērota.

 

Pēc tam cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem sāk mācīties,

lai apgūtu profesiju vai prasmes.

 

Cilvēkiem, kas vēlas piedalīties projektā un saņemt atbalstu –

apgūt profesiju vai prasmes,

jāpiesakās Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

Projekts notiek Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

no 2015. gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam.

 

Vairāk informācijas: https://www.siva.gov.lv/esf-2014-2020-esfGRT.html

 

Kas ir deinsitucionalizācija?

Deinstitucionalizācijas infrastruktūra

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Atbalsta personas pakalpojums