gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija

nodarbinātībā un sabiedrībā” Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Labklājības ministrijā

Projektā izstrādā un ievieš

divus sociālo pakalpojumu apmaksas veidus –

Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

(ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti - I vai II invaliditātes grupa),

kuri pēc deinstitucionalizācijas

vairāk nedzīvo institūcijās

un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,

kuriem ir invaliditāte, un kuri dzīvo ģimenēs.

 

Deinstucionalizācija ir tad, kad bērni nedzīvo bērnu namos,

bet dzīvesvietā un saņem pakalpojumus, kas rada vidi kā ģimenē.

 

Lai izstrādātu finansēšanas mehānismus,

projektā analizē un izvērtē esošo situāciju,

kā arī izveido atbilstošāko sociālo pakalpojumu apmaksas (norēķinu) veidu.

Tas nozīmē - izdomā, kā samaksāt par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

 

Projekts notiek Labklājības ministrijā

sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām

no 2016. gada februāra līdz 2021. gada oktobrim.

Vairāk informācijas: https://www.lm.gov.lv/text/3551