gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādātā redakcija)

2009.gada 6.maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (turpmāk - direktīva).

Direktīvas mērķis ir uzlabot darbinieku informēšanas un uzklausīšanas tiesības Kopienas mēroga uzņēmumos (jebkuros uzņēmumos, kuros dalībvalstīs nodarbināti vismaz 1000 darbinieki un vismaz 150 darbinieki katrā no vismaz divām dalībvalstīm) un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (valdošajos uzņēmumos un vienas vai vairāku atkarīgo uzņēmumu kopumos ar šādām pazīmēm:

1)  grupā ietilpst uzņēmums, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki,

2)  vismaz divi grupā ietilpstošie uzņēmumi atrodas dažādās dalībvalstīs,

3)  vismaz vienas grupas uzņēmums, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki, atrodas vienā dalībvalstī un vismaz vienas citas grupas uzņēmums, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki, - citā dalībvalstī).

Direktīva aizstās šobrīd spēkā esošo Padomes 1994.gada 22.septembra direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās.

Vienlaikus ir būtiski nodrošināt darbinieku pārnacionālu informēšanas un uzklausīšanas tiesību efektivitāti, palielināt izveidoto Eiropas Uzņēmumu padomju īpatsvaru, veicināt tiesisko noteiktību, kā arī nodrošināt labāku saikni starp direktīvām attiecībā uz darbinieku informēšanu un uzklausīšanu.

Kā būtiskākos priekšlikumā ietvertos grozījumus direktīvā 94/45/EK var minēt:

  • ieviesti vispārēji principi attiecībā uz darbinieku starpvalstu informēšanas un uzklausīšanas noteikumiem,
  • ieviesta informēšanas definīcija un precizēta uzklausīšanas definīcija;
  • Eiropas Uzņēmumu padomes kompetence attiecināta vienīgi uz starpvalstu  jautājumiem un ieviesta saikne (kas uzņēmuma nolīgumā definēta kā prioritāte) starp darbinieku informēšanas un uzklausīšanas valsts un starpvalstu līmeni;
  • precizēti darbinieku pārstāvju uzdevumi un tiesības uz mācībām, kā arī atzīta arodbiedrību organizāciju nozīme attiecībās ar darbinieku pārstāvjiem;
  • precizēta atbildība saistībā ar informācijas nodošanu, kas ļauj uzsākt sarunas, un noteikumi tādām sarunām par nolīgumiem, kuru mērķis ir izveidot jaunas Eiropas Uzņēmumu padomes;
  • pieņemtas papildu prasības, ko piemēro atkarībā no nepieciešamības, ja nolīgums nav noslēgts;
  • ieviesti nolīgumu, kas reglamentē Eiropas Uzņēmumu padomes, pielāgošanas noteikumi gadījumā, ja notiek izmaiņas uzņēmuma vai uzņēmuma grupas struktūrā, un, ja netiek piemēroti šie noteikumi, saglabāti spēkā esošie nolīgumi.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādātā redakcija)pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas juriskonsulte Līga Vītola (tālr.: 67021570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)