gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

2014.gada 15.maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – Direktīva 2014/67/ES). Direktīvas 2014/67/ES mērķis ir garantēt to, ka tiek ievērots pārrobežu pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba ņēmēju pienācīgs tiesību aizsardzības līmenis, jo īpaši pakalpojumu sniegšanas dalībvalstī piemērojamo nodarbinātības noteikumu izpilde atbilstoši Direktīvas 96/71/EK 3.pantam, vienlaikus pakalpojumu sniedzējiem atvieglojot pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošanu un veicinot godīgu konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi atbalstot iekšējā tirgus darbību.

Direktīvas 2014/67/ES nolūks ir uzlabot Direktīvas 96/71/EK īstenošanu, veicinot administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu, nosakot:
-   informācijas apmaiņā un administratīvajā sadarbībā iesaistīto iestāžu definīcijas;
-   jēdziena „norīkošana” detalizētāku skaidrojumu un tā faktisko elementu uzskaitījumu, lai izvairītos no „pastkastītes” uzņēmumu veidošanās un ar norīkošanu saistīto noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas;
-   prasības par informācijas sniegšanu darbiniekiem un uzņēmumiem par to tiesībām un pienākumiem norīkošanas gadījumā;
-   noteikumus par administratīvo sadarbību starp norīkošanas jomā kompetentajām valstu iestādēm, kā arī Eiropas Komisijas lomu  sadarbības veicināšanā;
-   noteikumus par dalībvalstīs veicamām pārbaudēm, administratīvajām prasībām un kontroles pasākumiem, lai uzraudzītu norīkošanas atbilstību Direktīvas 96/71/EK prasībām;
-   darbinieku tiesību īstenošanu un aizsardzību, ietverot arī jautājumus par darba devēju atbildību, tajā skaitā arī solidāro atbildību;
-   administratīvo sodu pārrobežu izpildi;
-   dalībvalstu pienākumu noteikt sodus nacionālo normatīvo aktu, kas pieņemti saskaņā ar direktīvu, pārkāpuma gadījumā;
-   Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas izmantošanu direktīvā noteiktās administratīvās sadarbības un savstarpējās palīdzības jautājumos.

Direktīvas 2014/67/ES prasības dalībvalstīm nacionālajos tiesību aktos ir jāievieš līdz 2016.gada 18.jūnijam.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanupdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.67021570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)