gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

9.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm lēmumu pieņemšanas jomā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

12.oktobris
 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

13.oktobris
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

23.oktobris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

26.oktobris

 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.oktobris
 • Padomes secinājumu projekts par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm lēmumu pieņemšanas jomā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa