gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

6.maijs
 • Padomes secinājumu projekts par vienlīdzīgām ienākumu iespējām sievietēm un vīriešiem: pensiju atšķirību starp sievietēm un vīriešiem mazināšana
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile un Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs

8.maijs
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Linda Pauga un Egita Šķibele, Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa, kā arī Kultūras ministrijas nozares padomnieces Anete Kurzemniece un Zane Vāgnere, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere un Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs

20.maijs
 • Padomes secinājumu projekts par vienlīdzīgām ienākumu iespējām sievietēm un vīriešiem: pensiju atšķirību starp sievietēm un vīriešiem mazināšana
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile un Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktora vietniece Ina Elksne

21.maijs
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktora vietniece Ina Elksne

22.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu „ES Jauniešu garantija: pirmie soļi sperti, bet sagaidāmi ieviešanas riski”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga