gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nodarbinātības komitejas 2015.gada darba plāns


Nodarbinātības komiteja saskaņā ar tās darba plānu 2015.gadam plāno pievērst būtisku uzmanību šādiem jautājumiem:
  1. sniegs viedokli par Nodarbinātības vadlīniju pārskatīšanu, sagatavos Vienoto nodarbinātības ziņojumu, tostarp nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  2. stiprinās daudzpusējās uzraudzības darba metodes;
  3. uzraudzīs Jauniešu garantijas īstenošanu;
  4. konsultēsies ar sociālajiem partneriem Eiropas semestra kontekstā;
  5. sniegs viedokli Padomei par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par „Eiropa 2020” stratēģijas vidusposma pārskatu u.c. jautājumiem;
  6. turpinās darbu, lai izstrādātu un ieviestu uzraudzības instrumentus, kas sniedz ieguldījumu Nodarbinātības komitejas darbā, piemēram, nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  7. sniegs viedokli Padomei par darba tirgus aspektu padziļināto izvērtējumu.