gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

1.aprīlis
Padomes secinājumu projekts „Izmaiņas darbā: apskats par jaunajiem darba nosacījumiem un ietekmi uz darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā”
        -sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2.aprīlis
Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
        -sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

4.aprīlis
Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un politikām, lai uzlabotu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru 
        -sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs