gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

 

5.novembris
 Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību
starp valstu nodarbinātības dienestiem

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

7.novembris
 Padomes secinājumu projekts par jauno ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

12.novembris
 Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.novembris
 Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

20.novembris
 Darba un sociālās jomas tiesību aktu par nodarbinātību un darba attiecībām nākotne

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21.novembris
 Padomes secinājumu projekts par jauno ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

26.novembris
 Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga