gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

7.janvāris
 • Latvijas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa, Egita Šķibele un Linda Pauga

12.janvāris
Padomes secinājumu projekts „ES stratēģiskais ietvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam. Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša

23.janvāris
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2004/689/EK
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Linda Pauga, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa

26.janvāris
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu pilnvarošanu Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvencijas 2014.gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu pilnvarošanu Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvencijas 2014.gada protokolu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Līga Klemere

29.janvāris
Padomes secinājumu projekts „ES stratēģiskais ietvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam. Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša