gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2.-3.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

8.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu

10.maijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulu 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un papildina tās XI pielikumu

11.maijs (nozares atašeju tikšanās)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu