gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

10.janvāris

Iepazīstināšana ar Vācijas prezidentūras darba programmu

11.-12.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

16.janvāris

Padomes rezolūcijas projekts par demogrāfisko izmaiņu iespējām un izaicinājumiem Eiropā: vecāka gadu gājuma cilvēku ieguldījums ekonomiskajā un sociālajā attīstībā

23.-24.janvāris

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulu 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un papildina tās XI pielikumu

26.janvāris

  • Padomes lēmuma par Eiropas Sociālā fonda komitejas locekļu iecelšanu amatā projekts
  • Padomes rezolūcijas projekts par demogrāfisko izmaiņu iespējām un izaicinājumiem Eiropā: vecāka gadu gājuma cilvēku ieguldījums ekonomiskajā un sociālajā attīstībā

 

30..janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu

31.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību