gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

4.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori saistībā ar sievietēm un bruņotiem konfliktiem"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: darba un ģimenes dzīves saskaņošana"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

6.novembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šūlmane

10.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

12.novembris

Padomes direktīvas projekts, ar ko īstenot Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza direktīvu 1999/63/EK

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Satiksmes ministrijas nozares padomnieks Andris Gavars

13.novembris

Padomes secinājumu projekts par kopējiem aktīvās iekļaušanas principiem, lai efektīvāk cīnītos pret nabadzību

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par kopējiem aktīvās iekļaušanas principiem, lai efektīvāk cīnītos pret nabadzību
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori saistībā ar sievietēm un bruņotiem konfliktiem"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: darba un ģimenes dzīves saskaņošana"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

19.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

21.novembris

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Padomes secinājumu projekts par čigānu iekļaušanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šūlmane

25.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

27.novembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šūlmane

28.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori saistībā ar sievietēm un bruņotiem konfliktiem"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: darba un ģimenes dzīves saskaņošana"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere