gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

3.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts „Dzimumstereotipu izskaušana sabiedrībā"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par dalībvalstu un ES institūciju īsteno Pekina Rīcības platformu: indikatori attiecībā uz meitenēm-bērniem"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

8.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par dalībvalstu un ES institūciju īsteno Pekina Rīcības platformu: indikatori attiecībā uz meitenēm-bērniem"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par dalībvalstu un ES institūciju īsteno Pekina Rīcības platformu: sievietes politisko lēmumu pieņemšanā"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

9.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par administratīvās sadarbības uzlabošanu saistībā ar darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai
 • Padomes secinājumu projekts „Darba tirgus vajadzību paredzēšana un pielāgošana jauniešiem: nodarbinātības un prasmju iniciatīva"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

15.-16.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu pielikumus
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

23.aprīlis

 • Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par minimālajām prasībām darba ņēmēju mobilitātes sekmēšanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu
 • Padomes secinājumu projekts „Darba tirgus vajadzību paredzēšana un pielāgošana jauniešiem: nodarbinātības un prasmju iniciatīva"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un nozares padomniece Ruta Zilvere

25.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par administratīvās sadarbības uzlabošanu saistībā ar darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

30.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par dalībvalstu un ES institūciju īsteno Pekina Rīcības platformu: sievietes politisko lēmumu pieņemšanā"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par dalībvalstu un ES institūciju īsteno Pekina Rīcības platformu: indikatori attiecībā uz meitenēm-bērniem"
 • Padomes secinājumu projekts „Dzimumstereotipu izskaušana sabiedrībā"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere