gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība 

24.-25.jūnijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

25.jūnijs

Slovēnijas prezidentūras noslēgums

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Renata Orlova