gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība 

5.-6.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu pielikumus
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

13.maijs
 

 • Padomes secinājumu projekts par administratīvās sadarbības uzlabošanu saistībā ar darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

16.maijs 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu (2010.gads)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.-23.maijs 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

26.maijs 

 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politiku pamatnostādnēm
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

27.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu (2010.gads)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova