gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Februāra sanāksmju darba kārtība

2.februāris

Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

4.februāris

Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

9.februāris

 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Marokas Karalisti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Renata Orlova

16februāris

Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

18.februāris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecākā referente Irina Vasiļjeva

23.februāris

 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Marokas Karalisti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Renata Orlova

25.februāris

 • Prezidentūras dokuments par romu iekļaušanu
 • Padomes un dalībvalstu Valdību vadītāju Rezolūcijas projekts par jauniešu aktīvu iekļaušanu: bezdarba un nabadzības apkarošana
 • Eiropas Sociālais fonds: iegūtās mācības un nākotnes perspektīvas
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere