gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

1.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts „Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: Eiropas sociālā modeļa pamatā"
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās dimensijas uzraudzības uzlabošanu ES-2020 stratēģijā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

7.oktobris

Padomes secinājumu projekts par nodarbinātības politikām konkurētspējīgai zema oglekļa un zaļai ekonomikai

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

8.oktobris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldību ES 2020 stratēģijas kontekstā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

12.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu (2012)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

14.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem
 • Padomes secinājumu projekts par atbalstu Eiropas Komisijas sieviešu un vīriešu  līdztiesības stratēģijas 2010 -2015 īstenošanai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.oktobris

Padomes secinājumu projekts „Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: Eiropas sociālā modeļa pamatā"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

19.oktobris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

25.oktobris

Padomes secinājumu projekts „Darba spēka novecošanās ietekme uz nodarbinātības politikām"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

26.oktobris

Starptautiskā foruma par pietiekamu darbu, kas notika Briselē 11.-12.oktobrī izvērtējums: Jauns globāls brīdis pietiekam darba veicināšanai? ES nodarbinātības un sociālās politikas ārējās dimensijas izaicinājumi

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

27.oktobris

Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova