gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība

1.septembris

Padomes deklarācijas projekts „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: sadarbība cīņā pret nabadzību 2010. gadā ... un pēc tam"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

8.septembris

Padomes secinājumu projekts par nodarbinātības politikām konkurētspējīgai, zema oglekļa, resursu efektīvai un zaļai ekonomikai

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

13.septembris

Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

14.septembris

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.septembris

 • Komisijas informācija par informācijas apmaiņas sistēmu par darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu, sekmējot solidaritāti starp  paaudzēm (2012)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

21.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu, sekmējot solidaritāti starp  paaudzēm (2012)
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.septembris

Padomes deklarācijas projekts „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: sadarbība cīņā pret nabadzību 2010. gadā ... un pēc tam"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

24.septembris

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

28.septembris

Padomes secinājumu projekts „Pietiekamas, drošas un ilgtspējīgas pensijas visiem Eiropas pilsoņiem"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

29.septembris

 • Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem
 • Padomes secinājumu projekts par atbalstu Eiropas Komisijas sieviešu un vīriešu  līdztiesības stratēģijas 2010 -2015 īstenošanai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova