gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

4.jūlijs

Polijas prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

11.jūlijs

Padomes secinājumu projekts par brīvprātīgā darba nozīmi sociālajā politikā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente Māra Vīksne

18.jūlijs

 • Padomes secinājumu projekts „Demogrāfisko izaicinājumu pārvaldība: dalībvalstu institucionālā sadarbība demogrāfiskajos jautājumos un karjeras un ģimenes saskaņošanā"
 • Informācija par nacionālajām romu stratēģijām
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

19.jūlijs

 • Padomes secinājumu projekts par brīvprātīgā darba nozīmi sociālajā politikā
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

20.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente Māra Vīksne