gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padomes darba kārtība 2004. gada 1. - 2.jūnijā

1.Plānots panākt politisku vienošanos par regulas projektu, kas groza regulu 1408/71 par sociālo drošību un regulu 574/72, kas nosaka regulas 1408/71 piemērošanas kārtību (dažādi grozījumi).

2.Iecerēts panākt politisku vienošanos par Padomes lēmuma projektu, kas izveido Sociālās aizsardzības komiteju.

3.Izskatot Nodarbinātības paketi 2004, paredzēts panākt politisku vienošanos par Padomes lēmuma projektu par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām, kā arī par Padomes rekomendāciju projektu par dalībvalstu nodarbinātības politiku īstenošanu.

4.Iespējams, tiks pieņemti prezidentūras secinājumi par Eiropas Dzimumu institūta izveidošanu.

5.Paredzētas politikas debates par Padomes direktīvas projektu par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, kā arī to piegādi.