gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība

3.jūnijs

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

24.jūnijs

  • Komisijas paziņojums par ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020.gadam
  • Grieķijas prezidentūras noslēgums

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele