gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 Maija sanāksmju darba kārtība  

5.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā
 • Starptautiskās Darba organizācijas konvencija „Piespiedu darba konvencija"

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele

6.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

14.maijs

Starptautiskās Darba organizācijas konvencija „Piespiedu darba konvencija"

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

16.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā
 • Starptautiskās Darba organizācijas konvencija „Piespiedu darba konvencija"

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele

22.maijs

ES vadlīnijas G20 darba un nodarbinātības ministru 2014.gada 10.-11.septembra sanāksmei Melburnā, Austrālijā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Paufa

23.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Linda Pauga