gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

01.12.2017. Eiropas Komisijas pārstāvji informēti par Latvijas paveikto


2017. gada 1. decembrī Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanās ģenerāldirektorāta pārstāvji aicināja Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu informēt par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) ieviešanas progresu 2017. gadā.

Sanāksmē piedalījās Fonda konsultatīvās darba grupas locekļi, kuru vidū bija pārstāvji no EAPN Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls), Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" un "Latvijas Sarkanais Krusts", kā arī Labklājības ministrijas eksperti. Tāpat sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Dagdas Invalīdu brālības „Nema" un Finanšu ministrijas.

Sanāksmes laikā Labklājības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds informēja EK par sasniegtajiem rezultātiem, apgūtajiem līdzekļiem, Fonda informācijas sistēmas darbu, veiktajiem atbalsta komplektu iepirkumiem, partnerorganizāciju atlasi, izsniegtajiem atbalsta komplektu veidiem, zupas virtuvju darbību, īstenotajiem papildpasākumiem, nodrošinātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm, īstenotajiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem, Fonda darbības programmas novērtēšanu, t.sk. veikto mērķgrupas aptauju un strukturēto Fonda atbalsta saņēmēju apsekojumu 2017. gadā, kā arī par nacionālās likumdošanas izmaiņām, identificētajām problēmām darbības programmas īstenošanas gaitā un plānotajām izmaiņām 2018. gadā. Finanšu ministrija prezentēja 2017. gadā veiktā uz risku izvērtējuma balstītā audita rezultātus. EK pārstāvji informēja par Fonda vidusposma izvērtējuma progresu, izmaiņām Fonda normatīvajā regulējumā un atklāja diskusiju par Fonda nākotni.

Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas Dagdas Invalīdu brālība „Nema" un biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" dalījās pieredzē Fonda atbalsta īstenošanā 2017. gadā.

Labklājības ministrija 2017. gada otrajā pusē ir izstrādājusi priekšlikumus Fonda atbalsta saņēmēju loka paplašināšanai. EK pārstāvji atbalstīja Labklājības ministrijas priekšlikumu un aicināja pēc iespējas ātrāk virzīt tos valdībai apstiprināšanai.

Sanāksmes laikā EK pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto Fonda ieviešanā, informācijas sistēmas darbības nodrošināšanā, īpaši jaunu atbalsta veida sniegšanā ģimenēm ar maziem bērniem.