gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 mm.png - 14.76 KB
 
 
 
 
 
2016. gada oktobrī plānota iepirkuma izsludināšana apakšdarbības „Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” īstenošanai.

Plānotās apakšdarbības apraksts: darbības ietvaros finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras ietvaros izvēlēts pakalpojuma sniedzējs veiks kvalitatīvu projekta mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā. Analīze sniegs informāciju par noteikto valsts un pašvaldību pienākumu sociālo pakalpojumu jomā nodrošināšanu un vērtējumu par valsts un pašvaldību budžeta struktūru atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu jomā noteiktajam.  Analīzes par pašlaik pieejamajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem ietvaros tiks izvērtēti visi 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros sniedzamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas un izmaksu noteikšanas mehānismi.
 
31.10.2016. izsludināts iepirkums pētījumam „Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze”. Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80359
 
16.02.2017. izsludināts iepirkums ''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80568
 
 
 
18.09.2017. izsludināts iepirkums ''Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80583 
 
 
 
 
 
 
Par atbalstīto lemtspēju, atbalsta personas pakalpojumu un attieksmes maiņu.
Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"", kas projekta ietvaros izstrādā atbalsta personas pakalpojuma aprakstu, organizēšanas un finansēšanas kārtību un īsteno atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu, par atbalstīto lemtspēju, atbalsta personas pakalpojumu projekta ietvaros un attieksmes maiņu pret personām ar garīga rakstura traucējumiem: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/biedriba-sabiedribai-saglabajusies-aizbildnieciska-attieksme-pret-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.a312905/