gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ar ESF atbalstu Latvijā tiek veikti pētījumi, kas atklāj situāciju darba tirgū gan nacionālā, gan konkrētu pašvaldību vai uzņēmumu līmenī. Pētījumi ļauj prognozēt darbaspēka pieprasījumu kādā tautsaimniecības nozarē, noskaidrot atsevišķu sabiedrības grupu iespējas darba tirgū, izpētīt, vai izglītības sistēma sagatavo darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus, kā arī rast atbildes uz daudziem līdz šim neatbildētiem jautājumiem.