gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 Video materiāli

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti
Kādiem mērķiem paredzēts asistenta pakalpojums pašvaldībā?
Kā saņemt atzinumu, ka nepieciešams asistenta pakalpojums pašvaldībā?
Kas un kādā apmērā piešķir asistenta pakalpojumu pašvaldībā?
Kas var būt par asistentu cilvēkam ar invaliditāti pašvaldībā?

 

 

Sižets raidijumā "Viss notiek"

Sižets raidijumā "Kopā"

Ārpusģimenes aprūpe

Video no Konferences "Sabiedrības novecošana - izaicinājumi un iespējas"

Ieguldījums tavā nākotnē

Ģimenes valsts politika

Sociālā apdrošināšana

Ārpusģimenes aprūpe

Dzimumu līdztiesība

Bērni un ģimene