gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Konkursu rezultāti

  • Projektu konkursā  „Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveide"  konkursa komisija atbalstīja:

1. Lielvārdes novada pašvaldību  „Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Spīdolas daudzdzīvokļu māju masīvā Lielvārdē" (atbalstīts par summu  -  Ls 20 000)
2. Olaines pilsētas pašvaldības projektu „Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Olaines pilsētā" (atbalstīts par summu  -  Ls 20 000)

  • Projektu konkursā „Bērnu rotaļu un attīstības centru  vai sākumskolas vecuma bērnu dienas centru veidošana pašvaldībās" konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt:
1. Kūku pagasta  pašvaldības projekta iesniegumu (6660,00 Ls);
2. Nīkrāces pagasta pašvaldības projekta iesniegumu (6666,66 Ls);

3. Puzes pagasta pašvaldības projekta iesniegumu (4950,00 Ls).