gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • ASV konsula Latvijā akcepta tulkojums

Tulkojums no angļu valodas

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība
Konsulārā nodaļa
2009.gada 20.marts

 

Ivetai Zalpēterei
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14
Rīga, LV-1050

 

Ļ.cien. Zalpēteres kundze:

Pildot manus kā Amerikas Savienoto Valstu konsula Latvijā pienākumus, man kļuvis zināms, ka pašmāju bezpeļņas korporācija no Amerikas Savienotajām Valstīm, Simple Obedience Ministries, Inc., un tās partneris sertificēts adopcijas pakalpojumu sniedzējs One World Adoption Services ir centušies nodrošināt pierādījumus Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai, lai pierādītu, ka to viesģimeņu apmaiņas programma Latvijas bērniem atbilst nesen pieņemtajiem grozījumiem Latvijas Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Es esmu pārskatījis ziņojumus un dokumentāros pierādījumus, kurus minētās organizācijas ir iesniegušas ministrijai. Tādējādi, lūdzu, esiet informēti, ka, manuprāt, dokumentārie pierādījumi, kurus uzrādīja Susan Secor Manning (pārstāvot One World Adoption Services) un Jennifer Peters (pārstāvot Simple Obedience Ministries, Inc.) uzskatāmi parāda, ka darbības, kuras veikušas šīs organizācijas, ir saskaņā ar ASV štata un federālajiem likumiem šāda veida organizācijām.

Pēdējo gadu laikā ASV vēstniecības Rīgā Konsulārā nodaļa ir rūpīgi uzraudzījusi viesģimeņu apmaiņas programmu Latvijas bērniem. Tas ir bijis liels panākums bez incidentiem. Pamatojoties uz to primārajām darbībām, Simple Obedience Ministries, Inc. ir demonstrējusi, ka saprot un ievēros visas Latvijas un ASV imigrācijas un bērnu aizsardzības likumus. Potenciālie adoptētāji ir informēti, ka tiem jāievēro abās valstīs pastāvošie adopcijas likumi pirms šie bērni kļūst tiesīgi imigrēt uz ASV un iegūt ASV pilsonību.

Ar cieņu es lūdzu Ministriju atļaut Simple Obedience Ministries, Inc. un tās partneriem turpināt viņu viesģimeņu apmaiņas programmu Latvijas bērniem zināmu kā „Simply for Latvia Hosting program". Šai vēstulei Jūs redzēsiet pievienotus dokumentus ar apostilu no abām organizācijām, nodrošinot papildus informāciju par to darbībām. Papildus informācijas nepieciešamības gadījumā, lūdzu, nekavējieties sazināties ar mani pa tālruni +371 67036200.

 

 

Patiesā cieņā,
Stephen T.Frahm
Amerikas Savienot Valstu konsuls