gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Par bāriņtiesas lietvedībā esošo lieto nodošanas - pieņemšanas aktu 

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

BĀRIŅTIESU UZRAUDZĪBAS UN METODISKĀS VADĪBAS DEPARTAMENTS

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgā ____________________ Nr. ___________________ 

Bāriņtiesas priekšsēdētājam 

Par bāriņtiesas lietvedībā esošo

lietu nodošanas - pieņemšanas aktu

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departaments (turpmāk - departaments), īstenojot ārējos normatīvajos aktos noteikto kompetenci, ir konstatējis, ka atsevišķos gadījumos bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas (turpmāk - lietas) tiek nodotas un attiecīgi pieņemtas, neveicot lietu pārbaudi, kā arī lietas netiek uzskaitītas. Tādējādi veidojas situācija, ka nodotas tiek normatīvajiem aktiem neatbilstošas lietas, vai arī atsevišķas lietas netiek nodotas vispār, līdz ar to pastāv iespēja, ka netiks pilnvērtīgi nodrošinātas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesības un intereses.

Vēršam uzmanību, ka lietu nodošanas - pieņemšanas gaitā ir būtiski pārbaudīt, vai tiek nodotas visas lietas, kuras ir ierakstītas bāriņtiesas, kura lietas nodod, lietu reģistros un lietu reģistrācijas žurnālos, kā arī pārliecināties, vai lietas iekārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja kāda lieta netiek nodota, piemēram, lietas oriģināls nodots izmeklēšanas iestādei, tas jāfiksē un jānorāda lietu nodošanas - pieņemšanas aktā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto kompetenci, departaments ir izstrādājis bāriņtiesas lietu nodošanas - pieņemšanas akta paraugu. Ierosinām turpmāk lietu nodošanas - pieņemšanas gadījumos, piemēram, apvienojot bāriņtiesas, mainoties bāriņtiesas priekšsēdētājam, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, izmantot minēto akta paraugu lietu nodošanas - pieņemšanas akta noformēšanai. 

Pielikumā: Bāriņtiesas lietu nodošanas - pieņemšanas akta paraugs uz 1 lapasword.gif - 648 B.

Departamenta direktore                                                                                   V.Gluščenko