gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministra atzinības rakstu Par ilggadēju un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā saņēma
 

Inta Rinmane, Skrīveru novada bāriņtiesas locekle;
Inese Ērgle, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
Vija Astaševska, Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ināra Lucāne, Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ina Gusāre, Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inga Dukure, Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Aurika Zīvere, Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ligita Šuca, Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Agnese Baranova, Engures novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Kārlis Briedis, Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs;
Mārīte Bogdanova, Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anda Smiltiņa-Plūdone, Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Maruta Pirro, Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Barisa, Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inita Jansone, Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Polka, Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja.
 

LM valsts sekretāra atzinības rakstu Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā saņēma

Iveta Gorbunova, Rīgas bāriņtiesas aizgādības lietu nodaļas vadītāja palīdze;
Inese Grīnberga, Krimuldas novada bāriņtiesas locekle;
Ināra Bierande, Talsu novada bāriņtiesas locekle;
Inita Ozoliņa, Jaunjelgavas novada bāriņtiesas locekle;
Astrīda Strode, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas locekle;
Natālija Tomsone, Jelgavas novada bāriņtiesas locekle;
Laima Mize, Smiltenes novada bāriņtiesas locekle;
Inese Bicāne, Engures novada bāriņtiesas locekle;
Marija Dzalbe, Cēsu novada bāriņtiesas locekle;
Indra Mūrniece, Burtnieku novada bāriņtiesas locekle;
Anda Zaharenkova, Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekle;
Sarmīte Melle, Cesvaines novada bāriņtiesas locekle;
Aleksandra Miesniece, Madonas novada bāriņtiesas locekle;
Andrejs Kirillovs, Mārupes novada bāriņtiesas loceklis;
Inta Krieva, Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle;
Mudīte Lakševica, Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekle;
Dzintra Boča, Bauskas novada bāriņtiesas locekle;
Aija Stabule, Bauskas novada bāriņtiesas locekle;
Anna Marija Lormane, Mērsraga novada bāriņtiesas locekle.
Helī Opincāne, Pārgaujas novada bāriņtiesas locekle;
Aivars Jansons, Ogres novada pagastu bāriņtiesas loceklis;
Daina Reizenberga, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Inga Andersone, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Liena Reinberga, Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Vija Aleksejeva, Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ingrīda Jansone, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētājas
  vietniece;
Anta Riekstiņa, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Līga Medne, Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja
Irēna Vilnere, Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Dace Melbārde, Rūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Šteinberga, Mazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anna Višķere, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Renāte Kalniņa, Pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Dace Silauniece, Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inese Zaporožeca, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Iveta Stivriška, Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inga Ozoliņa, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Sandra Jurcika, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inese Pērkone, Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Daina Dēvita, Dundagas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Silvija Vēze, Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anita Dimbele, Priekuļu novada bāriņtiesas sekretāre;
Regīna Baranova, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas sekretāre;
Ināra Bakāne, Mārupes novada bāriņtiesas sekretāre;
Ināru Alliku, Valmieras bāriņtiesas lietvedības sekretāri;
Ineta Zāte, Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvede;
Daina Fromberga, Mazsalacas novada bāriņtiesas locekli, bāriņtiesas sekretāre.