gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

„Mediācija skolā" - ceļš uz miermīlīgu konfliktu risinājumu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā ir ievietots metodiskais materiāls „Mediācija skolā", ko pedagogu un skolēnu vajadzībām sagatavots Ullas Zumentes - Stīlas redakcijā. Lai gan prioritāri grāmata paredzēta skolām, tajā ieteikumus konfliktu risināšanai sarunu ceļā atradīs ikviens interesents.

„Mediācija skolā" ir metodisko materiālu krājums, kas paredzēts skolām, kuras vēlas ieviest mediāciju kā konfliktu risināšanas metodoloģiju. Mediācija jeb starpniecība ir konfliktu risināšana miermīlīgā ceļā, izmantojot īpaši apmācītus mediatorus jeb starpniekus, kuri neitrāli vada konfliktu, palīdzot konfliktējošajām pusēm iespējami ātri un efektīvi atrisināt savas domstarpības. Grāmatā atrodamā informācija būs interesanta ne tikai pedagogiem un skolēniem, kuri vēlas kļūt par mediatoriem, bet ikvienam cilvēkam, kurš vēlas apgūt jaunas strīdu un konfliktu risināšanas metodes.

Grāmata atrodama: www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/mediacija_skolas/