gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Stājušies spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā

2010.gada 28.aprīlī, Starptautiskajā darba aizsardzības dienā, stājās spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumāpdf.gif - 641 B, tādējādi uzlabojot darba aizsardzības jomas tiesisko regulējumu.

Turpmāk darba devējam, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, ir jānorīko vai jāpieņem darbā viens vai vairāki darba aizsardzības speciālisti. Darba devējam nav vairāk obligāti jāpieņem darbā vairāki darba aizsardzības speciālisti, ja uzņēmumā nodarbināto skaits pārsniedz 50 nodarbinātos, kā tas bija paredzēts līdz šim. Šīs izmaiņas likumā ļaus samazināt izmaksas vidēji lieliem uzņēmumiem, kuros nodarbinātie nav pakļauti bīstamiem riska faktoriem (piemēram, biroja darbos) un arī viens darba aizsardzības speciālists var veikt visus nepieciešamos uzdevumus.

Joprojām pastāv iespēja darba devējam pašam pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumos, kuros nodarbināti ne vairāk kā desmit nodarbinātie. Savukārt, ja uzņēmums darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā izvēlas piesaistīt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu, darba devējam savā uzņēmumā jānorīko atbildīgais par darba aizsardzību. Šim cilvēkam netiek noteiktas īpašas prasības attiecībā uz apmācību vai kvalifikāciju, bet darba devējam ir jāizvēlas darbinieks, kurš pildīs koordinatora pienākumus, sadarbojoties ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu.

Lai samazinātu administratīvo slogu, tiem darba devējiem, kuri nodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem, nav vairāk jānosūta Valsts darba inspekcijai (VDI)  informācija par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem. Tāpat VDI nav jāziņo gadījumos, ja uzņēmums uzsāk cita veida darbību.

Veicinot preventīvās kultūras uzlabošanu uzņēmumos, likumā noteiktas konkrētākas uzticības personu tiesības un pienākumi.

Grozījumus Darba aizsardzības likumā izstrādāja darba grupa, kurā darbojās pārstāvji no LM, VDI, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts".

Grozījumi Darba aizsardzības likumā Saeimā pieņemti 2010.gada 25.martā.