gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīts seminārs
2008.gada 28.aprīlī
 

Starptautiskā darba aizsardzības diena tiek atzīmēta katru gadu 28.aprīlī kopš 2001.gada, kad to pirmo reizi atzīmēja Starptautiskā darba organizācija (SDO). Šīs dienas mērķis - pievērst valdības, darba devēju, nodarbināto un visas sabiedrības uzmanību nelaimes gadījumiem darba vietās un nodarbināto sliktajai veselībai.

2008.gadā arī Latvijā līdzīgi kā daudzās citās valstīs notika Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīti pasākumi, lai pievērstu sabiedrības, bet jo īpaši darba devēju un darbinieku uzmanību darba aizsardzības jautājumiem.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts darba inspekciju, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru Darba drošības un vides veselības institūts un Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociāciju 2008.gada 28.aprīlī organizēja semināru darba aizsardzības speciālistiem par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem. Ar semināra darba kārtību varat iepazīties šeitword.gif - 648 B.