gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi  

Aktīvās darba tirgus politikas ir nozīmīgs instruments lai veicinātu nodarbinātību, cilvēka spējām un interesēm atbilstošas profesijas izvēli un konkurētspējas palielināšanos darba tirgū. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi veicina bezdarbnieku un darba meklētāju iespējas aktīvi iesaistīties darba meklējumos un iekļauties darba tirgū.

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, aktīvās darba tirgus politikas pasākumi Latvijā ir šādi:

 • Profesionālā tālākizglītība un neformālās izglītības ieguve

Bezdarbniekam, darba meklētājam, kā arī bezdarba riskam pakļautai personai ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta. Apmācību komisija ir apstiprinājusi šādus Apmācību jomu un profesiju sarakstus.


 • Subsidētā nodarbinātība

 • Jauniešu garantija

 • Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

 • Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

 

 • Reģionālās mobilitātes veicināšana 

 • Karjeras konsultācijas

 

Citi pasākumi

 • Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā

 • Skolēnu vasaras nodarbinātība

 • Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām

 

Detalizētāku pasākumu aprakstu skatīt sadaļās „darba meklētājiem", „jauniešiem", „darbiniekiem", „darba devējiem" un „personām ar invaliditāti".

Informācija par pasākumiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.