gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvija ir pievienojusies Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmai dzimumu līdztiesības jomā 2009. - 2010. gadam un Saprašanās memorandam - Ziemeļu un Baltijas valstu stratēģijai cilvēku tirdzniecības seksuālas ekspluatācijas nolūkos apkarošanai.

Labklājības ministrija ar Ziemeļu Ministru padomi (ZMP) dzimumu līdztiesības jomā sadarbojas jau kopš 1990. gadu vidus. ZMP vienmēr ir bijusi ieinteresēta un atbalstoša attiecībā pret Baltijas valstīm, pēc iespējas veicinot dzimumu līdztiesības politikas veidošanos un iesaistīto pušu izpratnes paaugstināšanos; ZMP sniegtais atbalsts bijis īpaši nozīmīgs dažādu iniciatīvu un projektu īstenošanā. Kopš Baltijas valstis ir pievienojušās Eiropas Savienībai, arī ZMP ir mainījusi savu uzstādījumu kopīgai sadarbībai, turpmākajos gados kopīgo jautājumu risināšanā sagaidot no Baltijas valstīm līdzvērtīgu politisku, administratīvu un finansiālu atbildību un ieguldījumu.

Sadarbības dokumentu saturs veidots, balstoties uz diskusijām Ziemeļu un Baltijas valstu par dzimumu līdztiesību atbildīgo ministru sanāksmē 2008. gada 27. maijā Kuresārē (Igaunija). Dzimumu līdztiesības politika Ziemeļu un Baltijas valstīs saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā pieaugošā globalizācija, arvien multikulturālākas sabiedrības, sabiedrības novecošanās un tradicionālie stereotipi par dzimumu līdztiesību. Mainīgā sabiedrība nosaka tādas dzimumu līdztiesības politikas nepieciešamību, kas spējīga pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Ziemeļu un Baltijas valstīm bieži ir līdzīgi mērķi dzimumu līdztiesības veicināšanai, bet katra valsts izmanto atšķirīgas metodes to sasniegšanai. Tādēļ kopējais sadarbības mērķis ir nodrošināt sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgas tiesības un iespējas visos līmeņos un attīstīt kopīgās vērtības Ziemeļeiropas reģionā.