gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

dzimumu_lidztiesiba3.jpg - 56.96 KB

Labklājības ministrija kā dzimumu līdztiesības politikas koordinējošā iestāde valstī aicina pieteikties pretendentus uz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta eksperta un viņa aizvietotāja vietu Ekspertu forumā. Pretendentiem jābūt vismaz 3-5 gadu pieredzei darbā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, labi jāorientējās dzimumu līdztiesības politikas virzienos gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un teicamām angļu valodas zināšanām. Pretendentus aicinām sūtīt savus pieteikumus (CV un motivācijas vēstule) uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz š.g. 22.jūlijam. Pretendentu atlase plānota š.g. jūlija beigās vai augusta sākumā, par ko atsevišķi tiks informēti pretendenti. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas un Dzimumu līdztiesības nodaļu pa tālruni: 67021625.           

Informācijai:

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts izveidots 2006. gada decembrī (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1922/2006[1]). Institūta mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības integrēto pieeju visās Kopienas politikās un nacionālajās politikās, cīnīties pret dzimumu diskrimināciju un veicināt šo jautājumu izpratni starp Eiropas Savienības pilsoņiem.

Institūta galvenie uzdevumi ir saistīti ar informācijas un datu apkopošanu, analizēšanu un izplatīšanu, kā arī pieredzes, ekspertīzes un labo prakšu apmaiņu dzimumu līdztiesības jomā.

Institūts sastāv no Valdes, Ekspertu foruma un direktora biroja.

Valdē ir astoņpadsmit pārstāvji no astoņpadsmit dalībvalstīm, kas ik pēc trim gadiem rotācijas kārtībā mainās ar citu dalībvalstu pārstāvjiem (rezultātā visām dalībvalstīm būs iespēja atrasties Valdē).Latvija Valdē ir no 2006.-2009. gadam.

Ekspertu forumā ir pa vienam ekspertam no katras dalībvalsts un viens viņa aizvietotājs (vēlams sieviete un vīrietis dzimumu līdzsvara nodrošināšanai), divi pārstāvji no organizācijām, kas darbojas dzimumu līdztiesības jomā Kopienas līmenī, kurus apstiprina Eiropas Parlaments un 3 pārstāvji ( attiecīgi no darba devēju, darba ņēmēju un nevalstiskajām organizācijām Kopienas līmenī), kurus iesaka Eiropas Komisija.

Ekspertu forums plānots kā  mehānisms informācijas apmaiņai starp dalībvalstu ekspertiem attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Viens no Ekspertu foruma uzdevumiem būs nodrošināt ciešu sadarbību starp Institūtu un kompetentajām iestādēm dalībvalstīs (Latvijā - Labklājības ministrija). Pirmā ekspertu foruma sanākšana plānota š.g. beigās.

Šobrīd nav zināms ekspertu darbības periods, to noteiks Institūta iekšējā kārtība, ko tuvākajā laikā apstiprinās Institūta Valde. Ekspertu forums sanāk kopā regulāri, -  vismaz vienu reizi gadā pēc direktora uzaicinājuma vai biežāk - pēc vismaz vienas trešdaļas ekspertu foruma dalībnieku pieprasījuma. Institūta direktore ir Virginija Langbakk un Institūts atradīsies Lietuvā, Viļņā.

LŪGUMS IZPLATĪT TĀLĀK ŠO AICINĀJUMU JUMS ZINĀMAJIEM DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS JOMAS EKSPERTIEM![1] Regula atrodama EUR-lex datu bāzē: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:01:LV:HTML