gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Politikas mērķis:

  Veicināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu nozaru politiku īstenošanu, tādējādi sekmējot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē.

 

  • Politikas rezultāts:

- tiesību aktos integrēts sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību princips;

- nozaru politikās ievērotas sieviešu un vīriešu tiesības, iespējas un vajadzības.

- indivīdi un sabiedrība kopumā izprot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principa nozīmi ikdienas dzīvē.