gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts darba inspekcija (VDI) ir Labklājības ministrijas padotībā esoša valsts administrācijas un uzraudzības institūcija. VDI galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts politikas īstenošanu darba attiecību, darba aizsardzības un bīstama aprīkojuma tehniskas uzraudzības jomā. VDI īsteno arī ar dzimumu līdztiesību saistītus projektus.